rhy.fi
Etusivu
Nytt Ajankohtaista
Kalender Kalenteri
Hjortjakt Peurajahti Suojattu
Älgjakt Hirvijahti Suojattu
Karttapaikka

 

Nytt Ajankohtaista

NYTT 11.8.2022!

Vasanejden bjuder härmed in Vörånejden till den traditionella älgskyttekampen torsdag 18.8 kl. 18.00 vid Stenträskets skjutbana.

Älgskyttekampen Vasa-Vörånejden ordnas i år av Vasanejdens jvf och hålls torsdag 18.8 kl. 18.00 vid Stenträskets  skjutbana. Som tidigare 10-manna onominerade lag och normala älgserier, 75 meter, Jägarförbundets regler.
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua